Wat zijn nieuwetijdskinderen/volwassenen

In deze tijd van bewustwording en transformatie worden er steeds meer kinderen geboren die een andere benadering en opvoeding vragen dan we gewend zijn. Ze worden ook wel kristalkinderen, indigo’s, sterre of -regenboogkinderen genoemd, waarbij elke term voor een ander soort energie staat. De overkoepelende term die voor deze kinderen gebruikt wordt, is ‘nieuwetijdskinderen’. Dit is dan ook de term die ik aanhoud. Deze kinderen zijn niet specialer dan andere kinderen. Ze hebben alleen andere karakter-eigenschappen en vragen een andere benadering en opvoeding dan we gewend zijn. Overigens is het niet nieuw dat deze kinderen geboren worden; ze zijn er al een tijd, zij het in minder groten getale. Het kan dus zijn dat je jezelf, als volwassene, herkent in de tekst op deze website. Als ik het over ‘kinderen’ heb, doel ik hiermee dus ook op de volwassen nieuwetijdskinderen.

Hartbewustzijn

Er zullen de komende tijd steeds meer nieuwetijdskinderen geboren worden. Deze kinderen zijn hier niet voor niets en zullen ons helpen om in deze Nieuwe Tijd meer vanuit een hartbewustzijn te gaan leven. Terwijl de maatschappij nog hoofdzakelijk gericht is op de ratio en materiële zaken, zijn nieuwetijdskinderen juist op de spirituele dimensies van het leven gericht. Zij dragen de nieuwe spirituele energieën in hun hart mee naar de aarde. Helaas wordt hun gedrag vaak verkeerd opgevat of uitgelegd, wat tot problemen kan leiden op school of in de thuissituatie. De ’ouderwetse’ manier van opvoeden en de structuren die op scholen worden geboden, passen vaak niet meer bij de manier zoals deze kinderen in het leven staan.

Nieuwetijdskinderen nemen geen gemakkelijke taak op zich. Ze zijn gekomen om eeuwenlange patronen te helpen doorbreken. Eigenlijk zijn ze hier om ons te leren breken met een traditie van overmatig denken en analyseren. Nu is het zo dat alle kinderen gevoelig zijn, maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt, is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is om zich aan te passen aan een omgeving die teveel op de ratio gericht is. Zij worden dan letterlijk ziek of vertonen ernstige gedragsstoornissen. Hierbij kunnen diagnoses als ADHD, ADD of autisme gesteld worden. In plaats van deze kinderen te dwingen zich aan te passen aan de maatschappij, is het juist de bedoeling in deze Nieuwe Tijd dat de maatschappij zal veranderen, door de manier waarop deze kinderen in het leven staan. Dit zal niet vanzelf gaan; veel nieuwetijdskinderen zullen tegen weerstand of onbegrip aanlopen.

Bewustwording

Ik vind het belangrijk dat er aandacht is voor deze kinderen en volwassenen, want ze worden maar al te vaak niet goed begrepen. Dit komt mede doordat ze zich niet bewust zijn van hun bijzondere eigenschappen en gaven. Er kunnen in de reguliere zorg diagnoses gesteld worden die deze groep zeer gevoeligen in mijn ogen erg tekort doen. Hierbij kan medicatie voorgeschreven worden die hun gevoeligheid onderdrukt, waardoor hun persoonlijkheid wordt afgevlakt en ze niet het leven leiden waarvoor ze op aarde zijn gekomen. Dit is heel zonde, want nieuwetijdskinderen hebben hele mooie eigenschappen waar ze enorm veel plezier van kunnen hebben, als ze weten op welke manier ze ermee om kunnen gaan.

Niet alle (volwassen) nieuwetijdskinderen weten van zichzelf dat ze een nieuwetijdskind zijn. Ze voelen zich anders, vaak niet begrepen en voelen zich niet thuis hier op aarde. Ze ervaren de wereld als bijna ondraaglijk hard en begrijpen niets van de manier waarop mensen met elkaar, dieren en de natuur omgaan. Soms voelen ze een groot gevoel van heimwee naar een plek waar eenheid, licht en onvoorwaardelijke liefde heerst. Het kan een opluchting zijn erachter te komen dat je een nieuwetijdskind bent. Door jezelf te leren begrijpen en om te leren gaan met je eigenschappen, zul je steeds meer gaan voelen wat je hier op aarde komt doen. En wanneer je je missie gaat leven, zul je juist de mooie kanten van je gevoeligheid en het leven ervaren.

Voor nieuwetijdskinderen die nog kinderen zijn, is het vooral van belang dat ze kind kunnen zijn. En zich niet anders voelen dan andere kinderen.

Aanbod Zuiver Licht

  • Zuiver Licht biedt nieuwetijdskinderen en – volwassenen en ouders begeleiding en ondersteuning bij hun bewustwording in en omgang met hun gevoeligheid en gaven. Omdat ik zelf hooggevoelig en een (inmiddels volwassen) nieuwetijdskind ben, voel ik me sterk met hen verbonden en weet ik waar ze tegenaan kunnen lopen in het dagelijks leven. Mijn jarenlange werkervaring met kinderen en ouders gebruik ik hier ook bij. Mijn intuïtie, die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld, is hierin leidend.
  • Meer informatie over het aanbod bij Zuiver Licht voor nieuwetijdskinderen, ouders en nieuwetijdsvolwassenen vind je hier: Het aanbod bij Zuiver Licht.

  • Heb je vragen of wil je een afspraak maken, klik dan hier.

nieuwetijdskind, wensballon

Het is mijn wens dat nieuwetijdsvolwassenen gaan voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn en hun missie hier op aarde kunnen gaan verwezenlijken.

(Gebruikte bron: Hans Stolp)