vorige levens
Holistisch Coaching,  Lichtwerk,  Lichtwerker,  Multidimensionaal bewustzijn,  Nieuwe Tijd,  Spiritueel ontwaken,  Spirituele Coaching,  Starseeds,  Zielsmissie

Vorige levens helen

Om in contact te komen met je ziel, je zielenpad en je zielsmissie, is het van belang dat vorige levens geheeld worden. Alle ervaringen die je in je huidige en vorige levens hebt opgedaan liggen opslagen in je systeem. Dit is informatie die oude programmeringen en (overlevings) mechanismen in stand kan houden, waardoor je in je huidige leven tegen dezelfde patronen, overtuigingen en uitdagingen aan blijft lopen.

Wanneer je je bewust wordt van de oorsprong van deze patronen en programmeringen en dit gaat helen, ontstaat er ruimte voor je ziel om zich verder te ontwikkelen. De delen van jouw ziel die zich hebben afgesplitst van jou, omdat deze delen er in vorige levens niet mochten of konden zijn, stromen tijdens het bewustwordings- en helingsproces naar je terug, waardoor jij heelheid in jezelf gaat ervaren en vanuit je volledig potentieel kunt gaan leven.

In dit blog lees je welke invloed vorige levens kunnen hebben op je huidige leven en hoe je de ervaringen, overtuigingen en patronen uit je vorige levens kunt helen en in balans kunt brengen.

Bewust worden van je vorige levens

De lessen die je in dit leven gekozen hebt, had je waarschijnlijk in vorige levens ook al, maar heb je nog niet voldoende geleerd. Een ziel kiest zijn/haar levenslessen keer op op keer weer, net zolang totdat het er meesterschap over heeft.

In mijn praktijk zie ik vaak mensen die in hun vorige levens zijn afgewezen of afgerekend om hun ‘anders’ zijn. Ze waren de lichtwerkers, voorlopers, anders-denkenden en wijzen die hun wijsheid niet mochten delen, omdat het afweek van de toen geldende norm in de maatschappij. Dit zorgt ervoor dat er angst in hun systeem ligt opgeslagen, waardoor zij ook in dit leven hun waarheid niet durven te delen, niet in het Licht durven te gaan staan of niet zichzelf durven te zijn. Hun ziel kiest deze les in de huidige incarnatie weer, zodat het in dit leven geleerd en bemeesterd kan worden.

Het is van belang dat de oorzaak van deze angst wordt weggehaald, door inzicht te krijgen in welk leven deze angst is ontstaan en daarop heling te ontvangen. De oude programmeringen die met deze levenslessen en ervaringen verband houden, worden door de Lichttaal DNA-Activaties die ik geef automatisch overschreven.


Vorige levens helen met thema basis-veiligheid

Ik zie in mijn praktijk vaak mensen die in dit leven het thema ‘moeder-kind’ hebben gekozen. Ze worden in gezinnen geboren waar nog veel trauma, onverwerkt verdriet en oude overtuigingen heersen, waardoor de basis-veiligheid waar een kind behoefte aan heeft, er vaak niet is. Deze zielen hebben als opdracht om de veiligheid en geborgenheid, wat samenhangt met het helen van het eerste en tweede chakra, in zichzelf te gaan ophalen en activeren. Door het doen van innerlijk kind-werk en familiebanden op te schonen en helen, worden oude pijn, patronen en overtuigingen geheeld die al generaties lang in de familielijn zitten. Dit is een diepgaand helingsproces dat effect heeft op jouw hele voorouderlijke lijn, waardoor de pijn niet langer wordt doorgegeven, maar in jouzelf wordt geheeld.


vorige levens


Thema ‘GEMEENSCHAP VERSUS HET INDIVIDU’

In vorige levens leefden we vaak in gemeenschappen en bestonden er geen persoonlijke bezittingen. Alles was voor de community waar je in leefde. Dan kan het in je huidige incarnatie je levensles zijn om jezelf als individu neer te gaan zetten op Aarde en je eigen waarde te gaan inzien door (meer) geld te vragen voor je diensten.

GOD DIENEN

Wanneer je in een vorig leven als non of monnik in een klooster hebt geleefd, werd God als iets buiten je beschouwd dat aanbeden moest worden. Er was geen ruimte en aandacht voor jou als individu. Hierdoor kan het lastig zijn om in contact met je eigen gevoelens, je ziel en ware essentie te komen en voor je eigen belangen op te komen. Er kunnen dan blokkades liggen in het jezelf durven uiten en manifesteren. Ook op het vragen van geld voor jouw diensten ligt dan vaak een blokkade.

GELOFTEN

Het kan zijn dat je in vorige levens geloften hebt gedaan die ervoor zorgen dat je niet verder komt in dit leven. Geloften als ‘Ik blijf de kerk altijd trouw’ of ‘Ik zal mijn waarheid nooit meer openlijk delen’.

Gelukkig kun je deze geloften weer teniet doen, net als het verbreken van energetische banden en koorden met zielen die jouw zielenpad niet meer ondersteunen.

De tijd waar we nu in leven is bedoeld om alle blokkades te transformeren in jezelf, zodat jij vrij bent om jouw zielentaak in vrijheid en overvloed te manifesteren op Aarde.


Zielendelen ophalen en integreren


Veel lichtwerkers en starseeds hebben als alchemist, sjamaan, Ziener of hogepriester(es) geleefd en dragen veel wijsheid in zich, maar zijn zich daar meestal niet van bewust. Dit zijn delen van je ziel waarmee je in contact kunt komen als je je trillingsfrequentie verhoogt en oude ballast en pijn gaat loslaten. Hierdoor ontstaat er ruimte voor deze zielendelen om belichaamd te kunnen worden. Je komt dan in contact met jouw hogere wezensdelen; de delen van jouw ziel die jij bent in de hogere dimensies.

Door het loslaten van oude pijnstukken, komt de informatie over jouw Kosmische Blauwdruk die ligt opgeslagen in jouw cellen en DNA naar de oppervlakte. Je ervaart dan dat je een multidimensionaal lichtwezen bent, die in heel veel verschillende tijdlijnen (dimensies) tegelijkertijd leeft.

Hoe meer je groeit in bewustzijn, hoe makkelijker het wordt om je af te stemmen op jouw zielendelen en met ze kunt gaan samenwerken. Je gaat steeds meer voelen wat jouw zielsmissie is en hoe je die kunt gaan vormgeven.


Hulp bij het helen van vorige levens

Tijdens de Soul Star Sessions die ik geef, help ik je in contact te komen met jouw zielendelen die om heling en bewustwording vragen en andere delen van jouw ziel waarmee je mag gaan samenwerken. Door de hoge energie waarin deze sessie wordt gegeven, worden lagere energieën die je nog bij je draagt uit je huidige en vorige levens automatisch overschreven. Je gaat je herinneren wie je in essentie bent, zielendelen stromen terug en je krijgt een overdracht van nieuwe lichtcoderingen die zorgen voor een activatie van jouw DNA en Kosmische Blauwdruk.

Er komt dan vanzelf een moment dat je jouw aardse leven als een ‘spel’ gaat zien, waarin je wilde leren, groeien en jouw lichtkracht wilde gaan herinneren en belichamen. Het spel in 3D is dan als een toneelstuk, waaraan jij deel wilde nemen. Nu is de tijd aangebroken dat je vanuit je grootsheid en ware essentie mag gaan leven. Vanuit het lichtwezen dat je bent, in samenwerking met jouw ziel, zielendelen en alle lichtwezens die jou ondersteunen op jouw zielenpad.

Ik help je graag bij het verwezenlijken van jouw ware potentieel en zielsmissie.

Bekijk mijn aanbod

Liefs Barbara
www.zuiver-licht.nl

vorige levens

Wil je op de hoogte blijven van mijn inspiratie en activiteiten? Meld je dan hier aan voor mijn Lichtmail.

Delen met je netwerk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *