Hogere Zelf

Open your True Essence

Versterk je Lichtkracht
Leef vanuit je ziel en Kosmisch Bewustzijn

 • Voel jij dat het tijd is vanuit jouw lichtkracht, je ziel en ware essentie te gaan leven en werken? In samenwerking met jouw zielendelen, je lichtteam en de lichtwezens die jou ondersteunen op jouw pad?


 • Wil je jouw multidimensionaal (kosmisch) bewustzijn activeren, je lichaamsbewustzijn verhogen en oude patronen, overtuigingen, blokkades en ballast loslaten?

 • Wil je jouw zielsmissie vanuit je ware potentieel gaan vormgeven en uitdragen?

 • Wil je de overstap maken naar de Nieuwe Aarde en de nieuwe tijdlijn waarin jij de creator bent van jouw werkelijkheid?


Mijn programma ‘Open your True Essence’ is een uniek, diepgaand en transformerend programma voor mensen die voelen dat het tijd is vanuit hun volledige Lichtkracht te gaan leven en werken.

Tijdens dit programma ga je jouw lichaamsbewustzijn en trillingsfrequentie verhogen, waardoor jij de overstap kunt maken naar een kosmisch bewustzijn, waarin je samenwerkt met jouw lichtteam, zielendelen en alle lichtwezens die jou ondersteunen op jouw zielenpad. Je komt steeds meer in contact met wie je in essentie bent en vanuit die plek ga jij jouw zielsmissie (verder) vormgeven.

Tijdens de bijeenkomsten vinden transmissies en activaties plaats die jouw ware potentieel wakker maken. Je gaat ervaren hoe je vanuit hart en ziel leeft, in verbinding met je hogere Zelf en zielenteam. Door het loslaten van wat je niet bent, het herinneren en activeren van wat je wel bent en het belichamen van jouw Lichtkracht vindt er een transformatie plaats die diepgaand en helend is.


hogere zelf


Stap voor stap in contact met jouw hogere Zelf

Open your True Essence is een exclusief programma van 7 maanden dat je samen met gelijkgestemden volgt, waardoor er een versnelling van jouw proces van ontwaken en spirituele groei kan plaatsvinden. Er wordt gewerkt met een combinatie van teaching, (sound)healing, lichttaal DNA-activaties, meditaties, lichaamswerk, Soul-Retrieval en multidimensionaal lichtwerk.

De bijeenkomsten vinden plaats op een mooie locatie in Wierden en per keer zal er een ander thema centraal staan. Elke vier weken is er gedurende 3,5 uur les. Tussen de bijeenkomsten door is er een online groepscall via ZOOM.

De groep gelijkgestemden waarmee je deze reis maakt, fungeert als een veilige basis van waaruit jij je kunt gaan ontplooien, je ware Zelf zult gaan ontdekken en ontmoeten. Je ontvangt spiegels, feedback, handvatten en begeleiding van mij en de groep en wordt ondersteund om datgene wat niet jouw hoogste goed dient los te laten. Stap voor stap zul je jouw multidimensionale Lichtkracht en Kosmische Bewustzijn gaan ervaren en word je uitgenodigd vanuit je ziel en authentiek leiderschap te gaan leven en werken.

Dit programma is voor jou als je:

– Vanuit je ware Zelf, Lichtkracht en zielsmissie wilt gaan leven

– Een diepere verbinding met je ziel, hogere Zelf en zielenteam wilt krijgen

– Wilt ontdekken wie je in essentie bent en vanuit kosmisch bewustzijn wilt leven en werken

– Oude programmeringen, imprints, blokkades, patronen en overtuigingen die niet jouw hoogste goed dienen wilt loslaten

– Diepe zielenpijn wilt loslaten en transformeren, ook uit vorige levens

– Familielijnen wilt opschonen en helen. Stukken die jij bent gaan dragen en jouw zielsontwikkeling niet meer dienen wilt teruggeven en loslaten. Steun van jouw voorouders wilt ontvangen

– Innerlijk kind-delen wilt helen in jezelf, zodat jouw innerlijk kind zich veilig, gezien en gehoord voelt door jou

– Bewust wilt worden van je angsten, blinde vlekken, schaduwstukken en deze wilt transformeren

– De overstap wilt maken naar de nieuwe tijdlijn van de Nieuwe Aarde en wilt leren hoe je deze trillingsfrequentie vast kunt houden

– Je Lichtkracht wilt belichamen en een diepere, liefdevolle verbinding met je lichaam wilt krijgen door je lichaamsbewustzijn te verhogen en blokkades op te heffen

– Je hart (verder) wilt openen en helen en vanuit je hart wilt leven en werken. Je Kosmische Hart wilt activeren.

– Multidimensionaal wilt leren reizen en de kracht hiervan wilt ervaren voor jouw verdere zielsontwikkeling

– Zielendelen wilt ophalen en integreren die je in de loop van jouw zielenpad bent verloren; Soul Retrieval

– Hogere kennis en wijsheid die je in vorige levens hebt opgedaan en vergeten bent, wilt herinneren en activeren in jezelf. Denk aan Atlantis, Lemurië, het oude Egypte. Activatie van de goddelijke vrouwelijke creatiekracht i.s.m. de godin Isis

– Je chakra’s en lichtlichaam wilt opschonen en activeren en wilt leren werken met de Heilige Geometrie

– Jouw galactische Thuis wilt bezoeken en jouw helpers in de hogere dimensies wilt ontmoeten en met hen wilt leren samenwerken

– Wilt leren werken met Lichttaal en jouw eigen Lichttaal wilt ontdekken, activeren en/of verdiepen. En de kracht hiervan op jouw spirituele groei en ascensieproces wilt ervaren

– Het heilige vrouwelijke en mannelijke in jezelf wilt activeren en in balans wilt brengen

– Steun, feedback, liefde en spiegels wilt ontvangen van gelijkgestemden

– Het verlangen voelt om anderen te begeleiden als spiritueel coach, healer of therapeut of begeleiding wilt voor je eigen proces

– Klaar bent om dienstbaar te zijn aan je ziel en zielenopdracht en vanuit je hogere Zelf wilt leven en werken

hogere zelf


Esther

Barbara heeft het vermogen om dicht bij je kern te komen, en de juiste vragen te stellen. In deze staat van bewustzijn vloeien de antwoorden als vanzelf naar boven. Barbara is hiermee is een zeer goede begeleider om je ziel te laten spreken.

Paula

Barbara werkt heel intuïtief en voelt feilloos aan wat er nodig is. De energetische connectie is heel bijzonder. Bijzonder om op deze manier gecoacht te worden.

Imke

Barbara heeft wat mij betreft echt een gave. Ik was onder de indruk van het feit hoe snel ze mij naar mijn gevoel toe kon brengen. Alsof een muur direct wegzakt.

Transformatie naar jouw hogere Zelf en ware Essentie

hogere zelf

Leef moeiteloos vanuit je ware Zelf

Open je voor jouw Lichtkracht, je volledig potentieel en zielenopdracht en leer deze te belichamen

Verhoog je trillingsfrequentie en ervaar de kracht van multidimensionaal bewustzijn

Laat oude programmeringen, imprints en thema’s los, stap over op de nieuwe tijdlijn en integreer de energie van de Nieuwe Aarde

Leer afstemmen op je hogere Zelf en leer onderscheid te maken tussen je ziel en je ego

Herinner en activeer jouw zielendelen en de hogere kennis en wijsheid die in jou verborgen ligt, zodat je dit kunt inzetten bij het uitdragen van jouw zielsmissie

Ervaar de kracht van een groep gelijkgestemden, ontvang spiegels, positieve feedback en steun

Durf je schaduwkanten te zien, te voelen en transformeren

Ontvang de boodschappen die doorkomen via de spirituele wereld en jouw begeleiders en leer met hen samenwerken

Ervaar rust, flow, vertrouwen, verbinding en plezier wanneer je steeds meer in contact met je ziel en Lichtkracht komt

hogere zelf


Opbouw bijeenkomsten:

1. Intenties zetten + Verhoog je trillingsfrequentie. Programmeren van jouw kristal.

2. Innerlijk kind + Familielijnen, patronen/overtuigingen opschonen en helen. Ontdek het magische kind in jou.

3. Open en heel je hart. Zielenpijn loslaten. Activatie Kosmische Hart.

4. Lichaamsbewustzijn verhogen. Kom thuis in jezelf. Blokkades loslaten. ‘The Cosmos is in you’.

5. Reis door de chakra’s. Activatie Licht-Lichaam & DNA. Multidimensionaal Reizen en werken met de Heilige Geometrie.

6. Temple of Light Activation. Ontmoet je Lichtteam en leer met hen samenwerken.

7. Soul Retrieval. Zielendelen ophalen. Herinneren en activeren van hogere kennis en wijsheid. Lemurië, Atlantis, het oude Egypte, Activatie goddelijke vrouwelijke Creatiekracht i.s.m. Isis.

8. Werk met de kracht van Lichttaal. Jouw Lichttaal ontdekken, activeren en verdiepen. Evaluatie + Afsluiting.

Open your True Essence

Start: 12 mei 2024
Duur: 7 maanden

8 live bijeenkomsten van 3,5 a 4 uur*

Elke 4 weken les
van 13:30-17:00 uur (uitloop tot 17:30 uur)

+ 7 online groepscalls via ZOOM

Live bijeenkomsten in Wierden (Overijssel)
op een prachtige locatie

€2222,- ex. BTW
(betaling in termijnen mogelijk)

Heb je interesse, vragen of wil je je aanmelden? Fijn je te ontmoeten!

Neem contact op

 • De data van de Live-bijeenkomsten zijn:

  – zondag 12 mei 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 9 juni 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 7 juli 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 4 augustus 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 1 september 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 29 september 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 27 oktober 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)

  – zondag 24 november 2024 van 13:30-17:00 uur (met een uitloop tot 17:30 uur)


* Het is belangrijk tijdens dit programma goed voor jezelf te zorgen; gezond eten en drinken, regelmatig in stilte en alleen met jezelf zijn, mediteren, voldoende rust nemen en het doen van de oefeningen en huiswerkopdrachten. Dit zorgt ervoor dat de energie goed kan ankeren en geïntegreerd kan worden in je systeem en jouw proces in het juiste tempo kan plaatsvinden.

Liever één op één met mij werken? Kijk dan bij mijn individuele sessies:

Soul Reading

Soul Star Session

Lichttaal DNA Activatie

Inner Light Journey Traject