hogere zelf

Open your True Essence


Leef vanuit je hogere Zelf en zielsmissie

  • Voel jij dat het tijd is vanuit jouw ziel, jouw hogere Zelf en zielsmissie te gaan leven en werken? In samenwerking met jouw zielendelen en spiritueel team?

  • Ben je coach, healer of therapeut en wil je jouw praktijk uitbreiden, verdiepen en laten groeien?

  • Voel je dat het tijd is in je grootsheid te stappen en vanuit je ware authentieke Zelf te gaan leven en werken? Zonder moeite te hoeven doen, je aan te passen of jezelf tekort te doen?

  • Wil je de overstap maken naar het Nieuwe Bewustzijn, de nieuwe tijdlijn, waarin jij de creator bent van jouw werkelijkheid? En de vreugde en vrijheid ervaren die hiermee samen gaat?

  • Wil je samen met een groep lichtbrengers het bewustzijn van de aarde verhogen, multidimensionaal lichtwerk doen en je eigen Lichtkracht versterken?


Mijn programma ‘Open your True Essence’ is een uniek, diepgaand en transformerend programma voor mensen die voelen dat het tijd is vanuit hun hogere Zelf, zielsmissie en volledige Lichtkracht te gaan leven. Werk en privé zijn geen gescheiden velden meer, maar één veld waar jij moeiteloos doorheen mag bewegen. Je mag helemaal je mooie ware Zelf zijn, zonder moeite te hoeven doen, je aan te passen of jezelf kleiner te maken. De wereld en jouw soulgroup wachten op jouw Licht. In dit programma ga je ervaren hoe je jouw missie vanuit jouw volledig potentieel in rust en vertrouwen kunt gaan vormgeven en uitdragen. Vanuit het lichtwezen dat je bent.


Tijdens de bijeenkomsten vinden transmissies en activaties plaats die jouw ware potentieel wakker maken. Je gaat ervaren hoe je vanuit hart en ziel leeft, in verbinding met je hogere Zelf en zielenteam. Door het loslaten van wat je niet bent, het herinneren en activeren van wat je wel bent en het belichamen van jouw Lichtkracht vindt er een transformatie plaats die diepgaand en helend is.

hogere zelf


Stap voor stap in contact met jouw hogere Zelf

Open your True Essence is een exclusief programma van 20 weken (5 maanden) dat je samen met gelijkgestemden volgt, waardoor een versnelling van jouw proces van ontwaken en spirituele groei kan plaatsvinden. Er wordt gewerkt met een combinatie van teaching, (sound)healing, lichttaal DNA-activaties, meditaties en lichaamswerk. De bijeenkomsten vinden op een mooie locatie plaats in Hilversum en per keer zal er een ander thema centraal staan. Om de week is er gedurende 3 tot 4 uur les.

De groep gelijkgestemden waarmee je deze reis maakt, fungeert als een veilige basis van waaruit jij je kunt gaan ontplooien, je hogere Zelf zult gaan ontdekken en ontmoeten. Je ontvangt spiegels, feedback, handvatten en begeleiding van mij en de groep en wordt ondersteund om datgene wat niet jouw hoogste goed dient los te laten. Stap voor stap zul je jouw multidimensionale Lichtkracht gaan ervaren en word je uitgenodigd vanuit jouw hogere Zelf en authentiek leiderschap te gaan leven.

Behalve het doen van innerlijk lichtwerk, gaan we in dit programma ook lichtwerk met en voor de aarde doen. Jouw multidimensionaal bewustzijn wordt geactiveerd en je gaat ervaren hoe je met alle lichtwezens die jou willen ondersteunen bij jouw missie op aarde kunt gaan samenwerken. Samenwerken met de engelen, jouw kosmische en galactische begeleiders, de draken, natuurwezens, met de lichtlagen in de aarde, in de kosmos en met jouw zielendelen.. alles is met elkaar verbonden en wordt tijdens dit programma geactiveerd. De intentie is dat wij Gaia helpen tot een hoger bewustzijn te groeien. Denk ook aan het openen van sterrenpoorten, het activeren van krachtplekken op aarde etc.

Dit programma is voor jou als je:

– Vanuit je hogere Zelf, lichtkracht en zielsmissie wilt gaan leven

– Een diepere verbinding met je ziel, hogere Zelf en zielenteam wilt krijgen

– Programmeringen, imprints, blokkades, patronen en overtuigingen die niet jouw hoogste goed dienen wilt loslaten

– Diepe zielenpijn en -patronen wilt loslaten en transformeren

– Familielijnen wilt opschonen en helen. Stukken die jij bent gaan dragen en jouw zielsontwikkeling niet meer dienen wilt teruggeven en loslaten

– Innerlijk kind-delen wilt helen in jezelf, zodat jouw innerlijk kind zich veilig, gezien en gehoord voelt door jou

– Bewust wilt worden van je angsten, blinde vlekken, schaduwstukken en deze wilt transformeren

– De overstap wil maken naar een hoger (multidimensionaal/kosmisch) bewustzijn en de Nieuwe Aarde en wilt leren hoe je deze frequentie vast kunt houden

– Je Lichtkracht wilt belichamen en een diepere, liefdevolle verbinding met je lichaam wilt krijgen door je lichaamsbewustzijn te verhogen en energetische blokkades op te heffen

– Astraal wilt leren reizen en de kracht hiervan wilt ervaren voor jouw verdere zielsontwikkeling

– Contact wilt krijgen met delen van jouw ziel die je in de loop van jouw zielenpad bent verloren en deze wilt ophalen en integreren in jezelf

– Je kosmische Blauwdruk wilt activeren d.m.v. Lichttaal-DNA Activaties die je ontvangt en zelf wilt leren met de kracht van Lichttaal te werken of dit verder wilt verdiepen in het vormgeven van jouw zielsmissie

– Hogere kennis en wijsheid die je in vorige levens hebt opgedaan en vergeten bent, wilt herinneren en activeren in jezelf

– Een diepe verbinding met Gaia wilt en in contact wilt komen met haar lichtkern, lichtvelden, wijsheid en multidimensionaal Lichtwerk voor en met haar wilt doen

– De kracht van het bundelen van lichtkrachten in een groep wilt ervaren

– Jouw galactische Thuis wilt bezoeken en jouw helpers in de hogere dimensies wilt ontmoeten

– Wilt leren samenwerken met de natuurwezens, de draken, engelen en kosmische wezens

– Het heilige vrouwelijke en mannelijke in jezelf wilt activeren en in balans wilt brengen

– Het verlangen voelt om anderen te begeleiden als spiritueel coach, healer of therapeut of begeleiding wilt voor je eigen proces

– Vanuit rust en vertrouwen je zielsmissie wilt uitdragen

– Klaar bent om dienstbaar te zijn aan je ziel en zielenopdracht

Je hebt als ziel iets unieks te brengen in deze tijd. Iets wat nog niet herinnert en tot uiting is gekomen, maar waarvan je weet dat het in je zit

hogere zelfTransformatie naar jouw hogere Zelf en zielsmissie

hogere zelf

Leef moeiteloos vanuit je hogere Zelf en zielsmissie

Open je voor jouw hoogste potentieel, zuiverste waarheid en zielenopdracht en leer deze te belichamen

Word de Creator van je eigen werkelijkheid

Verhoog je trilling en ervaar de kracht van multidimensionaal bewustzijn

Laat oude programmeringen, imprints en thema’s los en integreer de energie van de Nieuwe Aarde en het Nieuwe Bewustzijn

Leer afstemmen op je hogere Zelf en leer onderscheid te maken tussen je ziel en je ego

Stap in je Meesterschap en wordt leraar van de Nieuwe Aarde

Herinner en activeer de heilige kennis die in jou verborgen ligt zodat je dit in kunt zetten bij het uitdragen van jouw zielsmissie

Ervaar de kracht van een groep gelijkgestemden, ontvang spiegels, positieve feedback en steun

Durf je schaduwkanten te zien, te voelen en transformeren

Ontvang de boodschappen die doorkomen via de spirituele wereld en jouw begeleiders en leer met hen samenwerken

Ervaar rust, flow, vertrouwen, verbinding en plezier wanneer je steeds meer contact met je ziel en Lichtkracht krijgtDit unieke programma wordt geheel in en vanuit de nieuwe energie gegeven. Dit betekent dat niet van tevoren vaststaat wat per bijeenkomst het onderwerp zal zijn, maar dat ik me laat leiden door mijn hogere Zelf en lichtteam en per keer zal voelen wat de Bedoeling is en wat er mag ontstaan.

Open your True Essence

10 sessies van 4 uur (om de week les)

Start: 11/9/2022

Live bijeenkomsten in Hilversum

€ 2222,-
(betalen in termijnen mogelijk)

Heb je interesse, vragen of wil je je aanmelden? Fijn je te ontmoeten!

Neem contact op* Voor aanvang van dit programma hebben we een uitgebreid oriënterend gesprek met elkaar (45 min. telefonisch).

** Het is belangrijk tijdens dit programma goed voor jezelf te zorgen; gezond eten en drinken, regelmatig in stilte en alleen met jezelf zijn, mediteren, voldoende rust nemen en het doen van de oefeningen en huiswerkopdrachten. Dit zorgt ervoor dat de energie goed kan ankeren en geïntegreerd kan worden in je systeem en jouw proces in het juiste tempo kan plaatsvinden.

Wil je liever één op één met mij werken? Kijk dan bij:

Coaching & Healing

Soul Star Session of Soul-Reading

Inner Light Journey