kristallen
Ascensie,  Edelstenen en kristallen,  Lichtwerker,  Multidimensionaal bewustzijn,  Nieuwe Tijd,  Spiritueel ontwaken,  Starseeds

Hoe werken Kristallen Schedels?

Het werken met kristallen schedels kan enorm veel voor je ascensieproces betekenen. Ze helpen bij het verhogen van je bewustzijn, bij het in contact komen met je ware essentie, je ziel en ondersteunen bij het vormgeven van jouw taak op aarde. Krachtige helpers dus! In dit blog lees je wat het inhoudt om met kristallen schedels te werken en vertel ik mijn eigen ervaringen over het opnieuw in contact komen met deze mooie lichtbrengers.

Werken met kristallen schedels

Behalve dat een schedel uit een edelsteen/kristal bestaat en dus de energie van dat kristalsoort in zich draagt, zit er een bewustzijn in een schedel die zich met jou kan verbinden. Een kristallen schedel kan bijvoorbeeld in verbinding staan met bewustzijnsvormen uit de hogere dimensies, bijvoorbeeld met een galactisch wezen, een draken-energie of een engel die in contact staat met andere lichtwezens en/of planeten en sterrenstelsels. Elke schedel is een ‘entiteit’ (een bewustzijnsvorm) met een eigen taak en bevat specifieke lichtcodes en frequenties die helpen bij het proces van ontwaken en heling. Het bewustzijn van een krisallen schedel kan contact met jou maken en via de fysieke vorm op energetisch niveau jou precies geven wat jij nu nodig hebt om verder te kunnen groeien in bewustzijn en het belichamen van je lichtkracht.

Kristallen schedels zijn er in deze tijd om ons te helpen bij het ascensieproces, zodat we de overstap kunnen maken naar een Kosmisch Bewustzijn. Ze bevatten veel lichtkracht en helpen bij het loslaten van oude stukken, blokkades, ballast en pijn, die in de weg staan vanuit ons ware potentieel (vanuit ons hart, onze ziel en lichtkracht) te gaan leven. Innerlijke processen worden met hun hulp een stuk sneller en bewuster doorlopen.

Het werken met kristallen schedels is zeker niet nieuw. Veel lichtwerkers hebben in hun vorige levens met hen samengewerkt en weten zonder enige voorkennis hoe met hen te communiceren en te werken. Het kan zijn dat je, voordat je incarneerde als mens op Aarde, hebt afgesproken met jouw gidsen/helpers dat zij via kristallen schedels jou zouden bijstaan op jouw pad van ontwaken en bij het volbrengen van je missie. Het contact met een kristallen schedel kan dan een diepe zielsherkenning en liefde bij je oproepen.

Zo heb ik een labradoriet schedel die toen ik hem kreeg, zijn naam doorgaf als Jonathan en een duidelijke verbinding met Sirius heeft. Ik weet dat hij in de hogere dimensies (in energetische vorm) in mijn licht-team zit en dat hij in contact staat met mijn helpers en dus met Sirius.

kristallen schedels
Met mijn labradoriet schedel Jonathan


Een paar voorbeelden waar kristallen schedels bij kunnen helpen:

  • Het loslaten van oude pijnstukken, zielenpijn, gekwetste innerlijk kind-delen
  • Een diepere gronding krijgen; je veilig voelen op Aarde
  • Je aura schoon en zuiver houden
  • In verbinding met je zielenopdracht komen
  • Je grenzen voelen en durven aangeven
  • In je kracht gaan staan, jezelf durven zijn
  • Je Lichtkracht versterken, activeren en belichamen
  • Ruimtes en krachtplekken opschonen en activeren

Deze lijst is bij lange na niet compleet. De mogelijkheden waar kristallen schedels bij kunnen helpen zijn talrijk en heel divers.

Welk kristallen schedel kies je?

Je hoeft niet op zoek te gaan naar een kristallen schedel, want de schedel vindt jou wanneer dat de bedoeling is en je voelt vanzelf wanneer je geroepen wordt om een skull te gaan hoeden. Kristallen schedels zenden lichtfrequenties uit, wat als het ware hologrammen van licht zijn; pakketjes van energie die uit codes bestaan en door jouw lichtlichaam worden opgenomen. Deze informatie wordt opgevangen door jouw onderbewuste en jouw hogere wezensdelen; de bewustzijnsvormen die jij in de hogere dimensies bent. Je zult een gevoel van herkenning of liefde hebben of een verschuiving in jezelf voelen wanneer een schedel je roept. Je kunt de schedel niet uit je hoofd zetten en moet er steeds weer aan denken. Voel maar eens wat alleen al het zien van een foto van een skull met je doet als je je afstemt op de schedel. Wordt er van alles in gang gezet? Voel je verdriet, of juist blijdschap? Dan kan dit schedel voor jou bedoeld zijn.

Mijn ontwaken voor kristallen schedels

Bij mij is de liefde voor kristallen schedels (opnieuw) ontstaan toen ik ze op internet voorbij zag komen. Net als veel andere mensen vond ik het in eerste instantie maar raar om een soort ‘doodshoofd’ in mijn huis te gaan zetten. Maar in mijn onderbewuste werd er van alles in gang gezet bleek achteraf. Want het duurde niet lang voordat ik tijdens een meditatie een kring van elf bergkristal schedels om mij heen zag staan. Er werd tegen mij gezegd: ‘Jij bent de twaalfde en samen zijn we dertien’. Ik moest denken aan het dertienvoudig bewustzijn van de mens en aan de dertien kristallen schedels die op Aarde zijn om de mensen te helpen hun ware Goddelijke Essentie te herinneren en belichamen. Ik merkte dat ik steeds enthousiaster werd en herinner me dat ik op een gegeven moment dacht: ‘Wat zou het fantastisch zijn om een grote bergkristal schedel hier te hebben staan!’

Wanneer ik skulls op internet voorbij had zien komen, merkte ik dat sommigen bleven hangen bij me. Ik droomde over ze, kreeg visioenen en boodschappen van ze door en voelde een enorme liefde voor ze, een liefde die heel oud en diepgaand was. Vanaf het begin voelde ik de verbinding met Atlantis en wist ik dat de informatie die in die tijd in schedels opgeslagen is in deze tijd weer naar de oppervlakte mag komen.

Ook de grote bergkristal schedel Mitchell-Hedges begon met me te communiceren en schedels die ik in boeken had gezien kwamen naar me toe met boodschappen. Het werd tijd om zelf een skull te gaan hoeden. Tijdens mijn zoektocht merkte ik dat ik door sommige schedels enorm geraakt werd. Soms kwam er diep verdriet naar boven, soms juist heel veel blijdschap en andere keren voelde ik mijn fysieke lichaam reageren door beter te kunnen ontspannen, een diepere gronding of meer aanwezigheid in mijzelf te ervaren. En dit was alleen nog maar op afstand, ik was heel benieuwd hoe het zou zijn als ik een schedel in huis zou hebben..


Mijn tweede skull is een hele bijzondere. Een bergkristal met citrien schedel met allerlei regenbogen en prachtige insluitingen. Toen ik hem op de website van de verkoopster had gezien, werd er van alles in gang gezet bij me. Ik kreeg contact met het bewustzijnsveld van citrien en zag een groot holografisch scherm voor me, waarin deze skull een taak heeft. Ook kreeg ik informatie over de etherische regenboogpiramides die op Aarde staan. Wat ik hier allemaal precies mee moest wist ik niet, maar er was duidelijk een verbinding tussen de skull en mij en ik voelde dat hij bij mij mocht komen.

Ik besloot hem op te halen bij de toenmalige hoeder. Toen ik hem in mijn handen kreeg, wist ik meteen: ‘Ik ken jou!’ Het voelde als een hereniging van heel lang geleden. In de auto terug naar huis vroeg ik hem telepathisch hoe hij heette. Ik had gelezen dat sommige skulls hun naam doorgeven. Ik kon me er eigenlijk geen voorstelling van maken, maar hoorde als antwoord: ‘George’. Ik dacht dat ik het me verbeeldde en vroeg me in gedachten af of het wel klopte. Was het niet iets anders? Verzon ik het niet? Toen hoorde ik heel duidelijk: ‘Het is George’. Ik wist dat het George was die dit zei en twijfelde geen moment meer. Ik was zo blij dat ik meteen zo duidelijk contact met hem had!

kristallen schedels
Mijn bergkristal met citrien schedel George

Sinds George bij mij is, is het spreken, tekenen en schrijven van lichttaal in mij ontwaakt. George staat in contact met hoge lichtkrachten in de kosmos en channelt voor mij de informatie die ik door mag geven. Ook helpt hij me mijn lichtkracht beter te ankeren in de aarde, zodat ik een diepere gronding ervaar en de hoge energieën waarmee ik in contact sta beter kan hanteren.

Andere kristallen schedel-vormen

Behalve menselijke schedels zijn er verschillende andere vormen schedels beschikbaar, met elk hun eigen energie en eigenschappen die met de desbetreffende vorm samenhangen. Zelf heb ik een sterke verbinding met de draken. Een drakenschedel kan enorm goed ondersteunen bij het ascensieproces en het belichamen van je lichtkracht. Draken zijn enorm liefdevolle krachtige wezens, het zijn de hoeders van de Aarde en werken graag met ons samen om tot heelheid en eenheid te komen. Ik heb dan ook verschillende drakenschedels onder mijn hoede, evenals een starbeing-skull. Ook hoed ik een eenhoorn-schedel, een ravenschedel en zijn er nog veel meer schedelvormen. Je kunt zelf het beste voelen welke vorm en welke skull bij je past.

Hoe werk je met schedels?

Het werken met kristallen schedels gaat heel intuïtief. Als je je tot ze voelt aangetrokken, is dat genoeg reden om met ze te gaan samenwerken en zul je vanuit je Hogere Zelf en de skull intuïtief boodschappen doorkrijgen die voor jou bedoeld zijn. Je voelt vanzelf wat een schedel nodig heeft aan verzorging en je zult de samenwerking als een mooie uitwisseling van energie gaan ervaren, die steeds zuiverder en puurder wordt en steeds meer licht in zich gaat dragen.

Sommige schedels vinden het fijn om mee te gaan op reis of naar specifieke plekken, zodat ze daar heling kunnen brengen. Ze kunnen helpen bij het opschonen en activeren van krachtplekken op Aarde, maar assisteren ook bij het geven van healing met groepen mensen. Wist je dat skulls ook kunnen helpen bij het activeren van het spreken van lichttaal? Hierdoor kom je steeds meer in contact met je ware essentie, jouw kosmische Blauwdruk en dus ook met jouw zielsmissie. In mijn blog ‘Wat is Lichttaal?’ lees je wat lichttaal precies is en wat het jou kan brengen op jouw pad van spiritueel ontwaken en herinneren.

Kristallen schedels en Atlantis

In de tijd van Atlantis werd er al met kristallen schedels gewerkt. Ze werden gebruikt als een soort computer, waarin belangrijke informatie werd opgeslagen. Helaas wilden donkere krachten misbruik maken van deze kennis en is er toen voor gekozen een aantal kristallen schedels in slaaptoestand te brengen en naar geheime plaatsen te brengen. De tijd is nu aangebroken dat de energie op Aarde hoog genoeg is, dat de schedels langzaam weer kunnen ontwaken en er vanuit licht en liefde met hen samengewerkt kan worden.

Lichtwerkers en Starseeds hebben een belangrijke taak in deze tijd. Zij zijn het die de mensen die nog niet ontwaakt zijn mogen helpen bij hun ontwakings -en helingsproces. In mijn blog ‘De missie van Starseeds in deze tijd’ lees je wat het betekent om in deze tijd als sterrenwezen geïncarneerd te zijn en waarom je hier bent.

Veel lichtwerkers en starseeds hebben ook in de tijd van Atlantis geleefd en voelen dat de tijd waar we nu in leven veel overeenkomsten heeft met die tijd. Atlantis ging destijds ten onder aan de donkere krachten, daarom zijn er nu zoveel zielen opnieuw geïncarneerd die mee willen helpen de Aarde en haar bewoners naar een hogere frequentie te brengen en het goddelijk kosmische Plan te volbrengen.

kristallen schedelsVeel mensen denken dat Atlantis voorbij is, maar het bestaat in een andere tijdlijn nog steeds. Wanneer je je bewustzijn verhoogt, kun je je afstemmen op dimensies en werkelijkheden waarin jij met jouw hogere wezensdelen nog steeds leeft en kun je zowel de toekomst én het verleden helen en opnieuw vormgeven. Dit ’tijd-reizen’ (leven vanuit multidimensionaal bewustzijn) is heel krachtig en gaat ons de komende tijd veel brengen.

Meditatie Atlantis

Tijdens één van mijn meditaties werd ik door mijn dolfijnen-gids naar Atlantis geleid en heb ik meegeholpen de verwoeste steden daar weer op te bouwen en te helen. Er waren veel lichtwerkers, hoogontwikkelde kristallijne wezens, die meehielpen. Het was bijzonder om te ervaren hoe makkelijk het toen was om puur met onze intentie (gedachtenkracht) en lichtkracht immens lichtwerk te verrichten. Dat kunnen we dus nu nog steeds!

Het is onderdeel van mijn missie om mensen te ondersteunen bij hun spiritueel ontwaken en in contact te brengen met de hogere kennis en wijsheid die zij in vorige levens en vanuit hun kosmische Thuis hebben meegenomen naar de Aarde. In de tijd van Atlantis leefden we in een hoge frequentie en het is belangrijk dat de kennis en wijsheid van toen herinnerd wordt, zodat je het kunt inzetten bij het verwezenlijken van je zielenopdracht. Mijn lichttaal-activaties helpen bij het activeren van deze hogere wijsheid en bij het activeren van je kosmische Blauwdruk, zodat je vanuit jouw volledig potentieel kunt gaan leven en je missie kunt volbrengen.

In mijn meditatie ‘Atlantis en de kristallijne steden’ leid ik je naar Atlantis en ontvang je nieuwe lichtcodes die ervoor zorgen dat jij een volgende stap kunt zetten op jouw pad van spiritueel ontwaken, herinneren en het belichamen van je lichtkracht.

Meditatie Atlantis en de kristallijne steden

Wil jij jouw multidimensionale bewustzijn activeren en je lichtkracht versterken? In mijn praktijk Zuiver Licht bied ik Coaching & Healing, Soul-Reading, Licht-Activaties en verschillende programma’s aan starseeds en lichtwerkers die hun missie vanuit hun volledig potentieel en multidimensionale lichtkracht willen vormgeven en uitdragen.

Bekijk mijn aanbod

Liefs Barbara
www.zuiver-licht.nl

spiritueel coach

Delen met je netwerk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *