kaartendeck

Kaartendecks

Levensdoel kaartendeck

Veel mensen weten niet wat hun levensdoel is, wat ervoor kan zorgen dat ze werk doen dat niet goed bij ze past. Dit kan tot ontevredenheid, stress en zelfs tot gezondheidsklachten leiden. Dit kaartendeck is erop gericht om jou op een heldere manier te laten zien met welk doel je hier op aarde bent gekomen. De kaarten laten verschillende opdrachten zien om je inzicht te geven in het pad dat je ziel heeft gekozen. Het zal rust geven en in combinatie met andere orakelkaarten, zul je erachter komen welke stappen nodig zijn om daadwerkelijk te gaan doen wat je van binnen wilt.

kaartendeck

Begeleiding vanuit de Bron

Orakelkaarten zijn in wezen een middel dat ons helpt om in contact te komen met ons hogere zelf, met de Bron van energie, zodat we de leiding kunnen krijgen die we in ons leven zoeken. Ons levenspad is niet altijd gemakkelijk, niet altijd helder, en er zijn momenten waarop we een hoger perspectief nodig hebben om een duidelijker zicht te krijgen op wat er in ons leven aan de hand is.

Dit prachtige goudomrande orakelkaartendeck spreekt rechtstreeks tot het hart van de lezer, en biedt zinvolle, bruikbare begeleiding. Ze helpen ons om onze intuïtie en onze persoonlijke band met onze Gidsen te ontwikkelen en te versterken. Begeleiding vanuit de Bron is een vervolg op de orakelkaarten van ‘De Weg van de Ziel’, eveneens van Cheryl Lee Harnish.

kaartendeck

Aartsengelen kaartendeck

De aartsengelen zijn zeer invloedrijke engelen met een eigen naam, die boven de geleide-geesten of beschermengelen staan. Zij beschermen ons en begeleiden ons, en bewerkstelligen één voor één vrede op aarde. De aartsengelen zijn niet aan tijd of ruimte gebonden, zodat ze bij iedereen die ze oproept op dezelfde tijd aanwezig kunnen zijn. Iedereen kan een aartsengel oproepen. Je hoeft geen officiële invocatie uit te spreken, geen speciale opleiding of spirituele training te hebben gevolgd, of een ‘perfect’ leven te leiden om hun aandacht te krijgen. Elke aartsengel heeft een specifieke taak. Via dit kaartendeck zul je erachter komen welke aartsengel jou bij jouw specifieke vraag het beste kan helpen.

Aartsengel Michaël kaartendeck

Aartsengel Michaël is een machtige engel, die bescherming biedt en die heldere antwoorden geeft op je vragen. Elke aartsengel heeft zijn eigen specialiteit en die Michaël is bescherming geven. Ook verleent hij moed en kracht, als begeleiding bij veranderingen in je leven. Bovendien weet aartsengel Michaël alle details van jouw goddelijke levensdoel; jouw missie hier op aarde, gebaseerd op je aangeboren talenten en interesses. Als je niet weet wat jouw missie of hogere doel van je leven is, kan aartsengel Michaël je helderheid en aanwijzingen hierover geven.

Engelen Therapie kaartendeck

Engelentherapie is een heel effectieve en veilige manier van heel worden, die je helpt om angsten en andere emotionele blokkades los te laten. Je krijgt tips over je levensdoel en andere zaken, waarbij je zelf je lichaam en leven kunt helen. De kaarten kunnen verborgen blokkades aan het licht brengen en je helpen om ondersteuning van de engelen te krijgen. Elke beschrijving van een kaart bevat een ‘stappenplan’ dat je kunt uitvoeren om heel te worden en begeleiding te krijgen. De kaarten zullen ook een diepere relatie met de machtige aartsengelen stimuleren – in het bijzonder met Michaël, die jou beschermt en je bevrijdt van angsten en met Rafaël, de healing engel, die je helpt te genieten van lichamelijke kracht en vitaliteit.

kaartendeck

Opgestegen Meesters

Het Opgestegen Meesters orakel kaartendeck is gemaakt door Doreen Virtue, met 44 prachtige schilderwerken van 44 mannelijke en vrouwelijke grootheden, zoals Ganesha, Merlijn, Saint-Germain, Apollo, Pallas Athene, Witte Buffel Kalf Vrouw, Jezus, Mozes, Yogananda, Groene Man en Kuthumi.

Opgestegen meesters zijn grote spirituele leraren en healers. De meeste meesters leefden ooit als mens op aarde. Het zijn sterke gidsen die je helpen om de zin van je leven te begrijpen. Ze helpen je ook om moed te verzamelen als je belangrijke veranderingen in je leven wilt aanbrengen. De opgestegen meesters stimuleren je om opgedane inzichten om te zetten in daden.

Elke opstegen meester heeft een specialiteit zoals helen of manifestaties. De opgestegen meesters hebben verschillende religieuze en culturele achtergronden.

Bloementherapie

Bloemen zijn prachtige engelen van de natuur die krachtige extracten, energieën en boodschappen met zich meedragen. Door gebruik te maken van deze Bloementherapie Orakelkaarten kun je voordeel halen uit betrouwbare en precieze begeleiding voor jezelf en anderen. Met de bloemenafbeeldingen verklaren Doreen Virtue en Robert Reeves de betekenis van iedere kaart in specifieke details met betrekking tot heling. Of je nou antwoorden voor jezelf of je dierbaren of cliënten zoekt, deze kaarten geven waardevolle inzichten. De bloemen en de engelen delen hun liefde en licht graag!

Gaia Orakel

Heel lang geleden ontstond er licht uit de elementen van de schepping, een verblindende gebeurtenis, waardoor ons Universum ontstond. De Tijd begon zijn eindeloze reis door de steeds grotere ruimte. Het eerdere Universum was slechts een zee van kleine deeltjes, zwevend door ruimte en tijd. Maar het wiel van het leven was, onzichtbaar, al wel in beweging, en na verloop van tijd werd de zee van kleine deeltjes een zee van sterren, en daaruit werd Gaia, onze Aarde, geboren, een levende ademende entiteit, onze Godin, onze Moeder, en ons Spiegelbeeld. Het Gaia Orakel wil je de richting van de liefde wijzen, en je helpen de antwoorden te vinden die je zoekt.

Het doel van het Gaia Orakel is je de richting van de liefde te wijzen. Zij begeleidt je, en geeft je heling en vrede. We hopen dat ze je zal inspireren en dat je haar liefde mag ervaren. Vergeet echter niet, dat haar liefde en begeleiding niet beperkt zijn tot de afbeeldingen en de tekst van deze kaarten. Gaia’s bezielde aanwezigheid kan op vele manieren worden ervaren, en haar wijsheid kent vele vormen – bijvoorbeeld via de eerste woorden die je leest als je een willekeurig boek openslaat, of via een mededeling op een verkeersbord of in een reclame. Haar hulp kan zelfs ook komen in de vorm van een blokkade, een belemmering, waardoor je leven in een heel andere richting wordt geleid. Het kan komen via een toevallige ontmoeting, via een vriendelijk gebaar van een vreemde, of via een lied dat je hoort. Haar begeleiding is altijd overal om ons heen. Zij voorziet ons van eindeloos veel mogelijkheden, die we intuïtief kunnen waarnemen, als we leven met een open hart en een open geest. En bovenal, bedankt dat Gaia ons altijd zal leiden naar ons eigen hart. Want alleen door ons hart kan de uiteindelijke voorspelling worden onthuld – en die voorspelling is eigenlijk altijd liefde.

Conscious Spirit kaartendeck

Deze kaarten zijn ontworpen om je te verbinden met Moeder Natuur, ‘Spirit’ en de goddelijke vrouwelijkheid in al haar vormen. Ze zijn ontworpen om levensstijl-veranderingen aan te brengen die je in contact laten zijn met je hogere zelf. Deze kaarten zijn een kanaal tussen je hogere gidsen, de kosmos, de aarde en jezelf. Het doel van de kaarten is om de wijsheid van het universum met je te delen, om je zielendoel te vinden, waardoor je de energie van de aarde zult verhogen en healing, compassie en liefde zult brengen naar al het leven. Je zult je eigen unieke mens-zijn wakker maken en je wordt eraan herinnerd dat je heel waardevolle lessen en gaven hebt te delen met iedereen om je heen.

Edelsteen- en affirmatiekaarten

Dit is een prachtig kaartendeck waar edelstenen op staan die jou in deze fase van je leven, of bij een specifieke situatie, het beste kunnen ondersteunen. Daarnaast staan er krachtige affirmaties op die de werking van de stenen versterken en passen bij jouw energie en vraagstelling.

Vraag raad aan de engelen-kaartjes

Dit zijn kleine kaarten die een korte boodschap bevatten voor je. Dit kan heel verhelderend zijn. Het is prettig om een korte tekst te krijgen en het zal je helpen om in te zien waar het bij je vraagstelling eigenlijk om gaat.

Je Vorige Leven kaarten

Deze orakelkaarten zijn gemaakt met als doel je je vorige levens te helpen herinneren. Wanneer je toegang krijgt tot deze herinneringen, geeft je dat onbewust meer details over de reis van je ziel door de tijd heen. Je kan erachter komen welke rol de mensen in je huidige leven in je vorige leven speelden. De reden dat je nu weer samen bent, kan zijn doordat je een sterk zielsverwantschap hebt, of een eeuwige liefde, of omdat er onafgemaakte gebeurtenissen spelen- meestal in de vorm van niet-vergevingsgezind zijn (karmische onevenwichtigheid). Je komt dan weer samen om oude boosheid los te laten als een vorm van ontgifting. Het karma is weer in evenwicht als je medeleven voelt voor de zielenreis van de ander.

Hoewel je lichaam maar tijdelijk is, is je ziel voor eeuwig. Je ziel is een eeuwigheid geleden geschapen en je hebt door vele levens heen heel veel ervaren. Wanneer mensen hun vorige levens in herinnering oproepen, kunnen ze negatieve patronen en hun gezondheid helen die oorspronkelijk uit hun verleden voortkwamen. Deze kaarten werken anders dan regressie-therapie, waarbij je bewust teruggaat naar een vorig leven en herinneringen hierover ophaalt. Het werken met dit kaartendeck is een makkelijker en lichtere manier om meer inzicht te krijgen in patronen die hun oorsprong in een vorig leven hebben en die in je huidige leven doorspelen. De kaarten laten de energieën zien die je onbewust al lange tijd met je meedraagt en die nu mogen worden losgelaten.

Indigo (nieuwetijdskinderen/volwassenen) kaartendeck

Speciaal voor nieuwetijds mensen en- kinderen is dit prachtige deck ontworpen. Hierbij ligt de focus op onderwerpen die bij deze zeer gevoelige mensen en kinderen voorop staan; hun emoties, levensstijl, relaties, hun zelfvertrouwen en levensdoel. Indigo’s en andere nieuwetijds-mensen zijn immers op een missie en hebben geen tijd te verliezen!

Hoewel alle engelen met indigo’s werken, is aartsengel Metatron de engel die vooral deze mensen onder zijn hoede heeft. Hij houdt hun natuurlijke spirituele gaven wakker en verfijnd. Metatron kan je helpen om negatieve energie en verwarring te transformeren en je trouw te helpen blijven aan je ware zelf. Ook begeleidt Metatron kinderen waarvoor het spirituele nog nieuw is. Aartsengel Michaël is een andere engel die speciale hulp biedt aan indigo’s. Hij geeft ze moed, bescherming en kracht, terwijl ze dappere stappen zetten om hun levensmissie naar een integere wereld te volbrengen.

De indigo orakelkaarten beantwoorden de ware vragen vanuit je hart, die kunnen verschillen van de vraag die je in eerste instantie stelde. Soms zijn we bang om te vragen wat we werkelijk verlangen. De kaarten weten precies wat je wilt en dat is waarop ze reageren.

Magische boodschappen van de Elfen

Deze orakelkaarten zullen je helpen de boodschappen van de elfen te verstaan en nauwer in contact te komen met deze prachtige natuurengelen. Elfen kunnen praktische aanwijzingen en hulp bieden voor de dingen van alledag, zoals relaties, gezondheidsvragen, financiële aangelegenheden en nog veel meer.

Wil jij nieuwe inzichten en ondersteuning in jouw situatie krijgen? Wil je inzicht in je zielsmissie, je levenslessen en in wat de bedoelding is van jouw zielen pad? Tijdens een Soul-Reading stem ik me op zielsniveau op je af en geef je handvatten en boodschappen door waarmee je verder kunt.

Delen met je netwerk?