starseeds
Ascensie,  Lichtwerker,  Multidimensionaal bewustzijn,  Spiritueel ontwaken,  Starseeds,  Zielsmissie

De missie van Starseeds in deze tijd

Heb jij het gevoel dat je niet van de aarde komt, maar van een ander sterrenstelsel, andere planeet of universum en heb je het gevoel dat je een vreemde, een ‘alien’ hier op aarde bent? Heb je geen idee wat je hier komt doen of voel je juist dat je hier niet voor niets bent en een missie hebt? Voel je je aangetrokken tot de term starseed? In dit blog lees je alles over starseeds, waarom ze hier zijn, wat hun missie is en waar ze tegenaan kunnen lopen in de weg die zij op aarde gaan.

Incarneren op aarde

De aarde is een unieke planeet waar veel verschillende galactische rassen en bewustzijnsvormen met elkaar samenleven. Hierdoor is het een gewilde planeet om op te incarneren, want er valt veel te leren en ervaren, waardoor je als ziel een grote groei in bewustwording kunt doormaken. In het verleden zijn er verschillende galactische oorlogen ontstaan, omdat donkere krachten de aarde door het uitoefenen van macht en controle in hun bezit wilden hebben. Deze oorlog is op aarde in de derde dimensie nog steeds gaande; degenen die het voor het zeggen hebben willen de aarde in hun bezit hebben en van de mens een slaaf/robot maken. Echter, het Goddelijk Plan, in samenwerking met de galactische Federatie van Licht, houdt in dat de energie op aarde zodanig verhoogt dat lage trillingen als macht, controle en angst aan het licht komen en daardoor uiteindelijk zullen verdwijnen. Hierdoor gaat de mens en de aarde door een intensief zuiveringsproces en het zijn de lichtwerkers en starseeds die in deze tijd een belangrijke taak hebben.

De rol van Starseeds in deze tijd

Starseeds komen van allerlei verschillende plekken uit de kosmos en zijn in deze tijd op aarde geïncarneerd om mee te helpen de aarde en haar bewoners naar een hoger (kosmisch) bewustzijn te brengen. Van nature dragen starseeds dit kosmische bewustzijn in zich, al hebben ook starseeds meestal een lange weg te gaan voordat zij vanuit dit hogere bewustzijn kunnen gaan leven. Net als alle andere mensen vergeten zij tijdens hun zielenreis hun ware potentieel en goddelijke Oorsprong en hebben zij tijd nodig dit te herinneren, activeren en integreren in zichzelf. In deze transformatieve tijd van energieverhogingen en spiritueel ontwaken zijn het de starseeds die als eerste wakker worden uit de illusie van het spel dat in 3D (de matrix) gespeeld wordt. En het zijn de starseeds die de mensen die nog niet ontwaakt zijn, mogen gaan helpen bij hún ontwakingsproces.

Ieder mens draagt het potentieel in zich om volledig te ontwaken en vanuit een kosmisch bewustzijn te gaan leven, maar bij veel mensen is dit bewustzijn (nog) niet geactiveerd. Bovendien zal niet ieder mens zich hier in zijn/haar huidige incarnatie bewust van worden, omdat dat niet passend is bij zijn/haar zielenpad en plan. Met ‘starseeds’ doel ik dus op die zielen die er in de loop van hun huidige incarnatie achter komen dat hun oorsprong elders in de kosmos is en voelen/weten dat het hun missie is om hun kennis, wijsheid en kosmische bewustzijn in te zetten om hun medemens en de aarde te helpen bij de grote shift van ontwaken die momenteel plaatsvindt.

starseeds

De komende tijd zal het proces van ontwaken zich bij steeds meer mensen in een snel tempo gaan voltrekken. De oude wereld die gebouwd is op angst, macht, controle en het ratio houdt geen stand meer en het zijn de starseeds die in deze tijd massaal naar de aarde zijn gekomen om te helpen bij het opzetten en vormgeven van de nieuwe wereld. In deze nieuwe wereld zullen nieuwe healing-technieken, nieuwe inzichten, kennis en wijsheden verspreid worden. We zullen op een geheel andere wijze met elkaar gaan communiceren en steeds meer gaan samenwerken met onze galactische broeders en zusters uit de hogere dimensies. We hebben deze healing-methoden en kennis nodig wanneer de oude wereld instort. Starseeds en alle ontwaakte zielen worden uitgenodigd hun verantwoordelijkheid te nemen door een baken van licht te zijn te midden van de chaos en onrust die de komende tijd op aarde in 3D zal ontstaan. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen in hun kracht gaan staan en vanuit hun multidimensionale lichtkracht gaan leven en meehelpen de nieuwe aarde op te bouwen.

De soulgifts van starseeds

Starseeds nemen de wijsheid en kennis vanuit hun galactische oorsprong en vanuit hun vorige en paralelle levens mee naar de aarde. Het zijn van nature healers; genezers met unieke gaven en talenten die zij in mogen zetten om mensen te helen en te activeren in hun Goddelijke Blauwdruk.

Veel starseeds beseffen niet dat zij alleen al door hier te zijn helpen de frequentie op aarde te verhogen. Zij hebben een groot lichtlichaam om zich heen dat allerlei frequenties en codes bevat die automatisch worden afgegeven wanneer zij zich ergens bevinden en waarmee zij ruimtes, mensen en plekken opschonen, transformeren (transmuteren) en activeren. Zij hoeven hier niets voor te doen; het aanwezig zijn is voldoende om de informatie en codes van licht over te brengen. Hoe hoger de energie van een starseed is (hoe meer zijn/haar kosmische bewustzijn is geactiveerd), hoe hoger de frequentie van deze energie-overdracht is en hoe meer er dus getransformeerd kan worden op de plekken waar ze komen en bij de mensen met wie ze in aanraking komen.

Het is dan ook voor hen belangrijk om goed voor zichzelf te zorgen, zowel op lichamelijk, mentaal, emotioneel als energetisch vlak. Een goede bescherming van hun aura is essentieel, anders lopen zij leeg of nemen allerlei energieën van anderen over, waardoor vermoeidheid, een gevoel van ‘leeglopen’ of ziekte kan ontstaan.

Wanneer starseeds een opleiding of cursus volgen, komen zij er vaak achter dat wat zij leren niet (geheel) met hen resoneert of dat het niet volledig of juist is wat zij leren. Dit komt omdat zij hun tijd ver vooruit zijn. Zij hoeven eigenlijk geen opleiding te volgen om hun werk te kunnen doen; ze zijn geboren met unieke ‘soulgifts’. Voordat zij er echter achter komen wat die soulgifts precies zijn, hebben zij eerst zelf een weg van heling, transformatie en zelfverwezenlijking te gaan.

DNA-Activatie en multidimensionaal bewustzijn

Tijdens het ontwakingsproces van starseeds is het van belang dat hun DNA en multidimensionale bewustzijn volledig wordt geactiveerd. In het DNA zit namelijk alle informatie opgeslagen die zij nodig hebben om vanuit hun volledig potentieel te gaan leven en hun missie te volbrengen. In het DNA huist je Goddelijke Blauwdruk, waarin jouw unieke gaven, talenten, wijsheid en krachten liggen opgeslagen die nodig zijn om de aarde (en haar bewoners) te helpen helen en verlichten. De meeste mensen leven slechts vanuit twee DNA-strengen, terwijl we er in totaal twaalf hebben. In mijn praktijk geef ik Lichttaal DNA Activaties waarin ik starseeds en lichtwerkers help bij het belichamen van hun lichtkracht en het activeren van hun DNA en kosmische Blauwdruk. Neem gerust contact met me op als je hier interesse in hebt.

Wanneer je steeds meer groeit in bewustzijn en je DNA geactiveerd wordt, zul je op een gegeven moment merken dat je kunt kiezen vanuit een andere tijdlijn te gaan leven. Hierdoor ervaar je dat de aardse 3D-werkelijkheid slechts één van de vele werkelijkheden is waarin je leeft en dat je bewust kunt kiezen op welke werkelijkheid je afstemt. Dit maakt het makkelijker om vanuit je hogere Zelf te gaan leven en werken, in plaats vanuit het ego. De wereld die gebaseerd is op macht, angst en controle kun je dan bewust loslaten en in plaats daarvan jezelf afstemmen op de werkelijkheid/tijdlijn die je wél wilt ervaren.

Leven vanuit multidimensionaal bewustzijn houdt in dat we op een andere manier met elkaar gaan communiceren. We zullen de komende tijd steeds meer telepathisch contact met elkaar hebben, via gedachten, maar ook via holografische beelden. We hoeven niet meer fysiek bij elkaar te zijn om contact te hebben of healing te ontvangen of geven. Steeds meer mensen zullen automatisch tot hun zielsfamilie worden aangetrokken en kunnen een diepe herkenning en liefde ervaren bij mensen die zij nog nooit eerder hebben ontmoet. Het kan zijn dat je elkaar in een andere tijdlijn regelmatig ontmoet of dat je elkaar uit vorige levens kent, waardoor op een dieper niveau zielsherkenning plaatsvindt. Daarentegen zullen de mensen die niet meer bij je zielenplan passen uit je leven verdwijnen. Dit kan ook het loslaten van je aardse familie betekenen. Dit is zeker niet makkelijk, maar wel beter als dit past bij jouw zielenplan.

Ook het begrip ’tijd’ krijgt een heel andere betekenis nu we steeds meer verhogen in bewustzijn. Starseeds weten dat tijd een illusie is en dat het NU het enige moment is dat er werkelijk is. Dit inzicht heeft grote gevolgen voor onze perceptie van mens-zijn, want het betekent dat we alles kunnen zijn, bereiken en helen in het huidige moment!

De uitdagingen van starseeds

Omdat de plek waar starseeds vandaan komen een veel hogere trilling heeft dan de aarde, is het voor veel starseeds een uitdaging om op aarde te zijn. Zij kampen veelal met gezondheidsklachten als vermoeidheid, depressiviteit of ziekte omdat zij niet weten hoe ze met hun hooggevoeligheid om kunnen gaan. De reguliere gezondheidszorg is meestal niet in staat hen te helpen; deze methoden en behandelwijzen zijn veel te hard voor ze en werken daardoor juist vaak averechts. Zij zijn veel meer gebaat bij energetisch werk, healing, het gebruik van edelstenen en kristallen en bijvoorbeeld kruiden of aromatherapieën.

Veel starseeds hebben er moeite mee om zich veilig te voelen op aarde. Ze kiezen er vaak voor om in gezinnen geboren te worden waar de energie een stuk lager is dan die van hen, omdat het een onderdeel van hun missie is dat zij familielijnen en -patronen helpen te helen door de frequentie in het gezin te verhogen. Dit betekent echter dat zij in gezinnen worden geboren waar weinig liefde is en waar de ouders zelf nog met veel bagage, trauma en pijn kampen. Hierdoor krijgen starseeds basisbehoeften als veiligheid, geborgenheid en onvoorwaardelijke liefde niet vanuit huis mee. Zij zullen eerst moeten leren van zichzelf te gaan houden en durven ‘landen’ op aarde en alles wat hun voorouderlijke generaties niet konden of mochten juist wél gaan doen. Oude patronen en overtuigingen die zij mogen transformeren zijn bijvoorbeeld:

  • Niet goed genoeg zijn —-> Opdracht: eigenwaarde en eigenliefde ontwikkelen.

  • Niet te hoog van de toren blazen/’Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ —-> Opdracht: jezelf serieus nemen, jouw waarheid en wijsheid delen en in je kracht gaan staan.

  • ‘Wat zullen ze wel niet van me denken?’ / Je aanpassen aan je omgeving —-> Opdracht: je eigen pad volgen en daar trouw aan blijven.

  • Eerst zien dan geloven —-> Opdracht: het spel van de frequenties kennen en de universele wet van de aantrekkingskracht gebruiken om wat je wilt bereiken naar je toe te halen.

  • Eerst aan de ander denken, dan pas aan jezelf —-> jezelf op de eerste plaats zetten.

De les die starseeds dan ook te leren hebben, is zichzelf gaan waarderen om wie ze zijn, te stoppen met zichzelf te vergelijken met anderen en hun eigen unieke gaven en talenten inzien én inzetten om hun zielsmissie op aarde te verwezenlijken.

Lichttaal-Activaties

Starseeds hebben elkaar nodig om elkaar te activeren in hun zielsfrequentie. Het zien of horen van lichttaal is voor hen een hele snelle manier om in contact te komen met hun hogere wezensdelen, hun ziel, multidimensionale bewustzijn en ware essentie. De taal die wordt gesproken of getekend roept vaak herinneringen op aan hun galactische oorsprong en hun vorige/parallelle levens. Deze frequenties (lichtcodes) zorgen voor een activatie van hun DNA en kosmische Blauwdruk. Hoe meer hun DNA geactiveerd is, hoe meer mensen zíj weer kunnen activeren met de codes die bij hen geactiveerd zijn. Zo ontstaat er een ripple-effect waardoor steeds meer mensen ontwaken en herinneren wie zij in essentie zijn en vanuit hun hart en ziel kunnen gaan leven. In mijn blog ‘Wat is Lichttaal?’ lees je wat lichttaal precies is en hoe je het kunt gebruiken.

Uit de matrix stappen – in je zielsfrequentie stappen

Starseeds weten dat de matrix van de aardse 3D-realiteit niet de frequentie is waar ze zich in thuis voelen. De regels die worden opgelegd door de machtshebbers op aarde ervaren zij als zeer beperkend en zij kijken dwars door de illusie van angst en macht heen. Het is juist hun missie om van de aarde een planeet van vrijheid, liefde en eenheid te maken. En dat is ook waar we, mede dankzij hun hulp, weer naar toe gaan. Het zijn de starseeds, lichtwerkers en bewuste zielen die de leiding op aarde zullen gaan nemen de komende tijd. De Nieuwe Aarde is er al en het is aan ons om onze frequentie dusdanig te verhogen dat de oude wereld geen grip meer op ons heeft en we de nieuwe wereld kunnen gaan verwelkomen én vormgeven vanuit ons hart en onze ziel!

Voel jij je geroepen jouw bijdrage te leveren aan het verhogen van het bewustzijn op aarde? Weet je dat je een taak hier hebt, maar weet je nog niet precies wat deze is? In mijn praktijk Zuiver Licht bied ik Coaching, Healing, Soul-Readings, Lichttaal DNA-Activaties, één op één trajecten en groepsprogramma’s die helpen bij het belichamen van je lichtkracht en het vormgeven van je zielenopdracht.

Bekijk mijn aanbod

Liefs Barbara
www.zuiver-licht.nl


Wil je op de hoogte blijven van mijn inspiratie en activiteiten? Meld je dan hier aan voor mijn Lichtmail.

Delen met je netwerk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *