Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Zuiver Licht

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, trainingen workshops en individuele coachingstrajecten binnen de praktijk van Zuiver Licht. Als u een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een training, cursus, workshop en individueel coachingstraject binnen de praktijk van Zuiver Licht, dan gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1. Een consult/sessie/behandeling

Een consult/sessie/traject is alleen mogelijk op afspraak. De kosten voor een consult, sessie of traject worden aan u doorgegeven tijdens het oriënterend (telefoon) gesprek dat we van tevoren met elkaar hebben.

Nadat er een afspraak is gemaakt voor een consult, sessie of traject dient u vóórdat deze plaatsvindt het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van Zuiver Licht. Terugbetaling of vergoeding van de door Zuiver Licht geleverde diensten is niet mogelijk.

Een afspraak, consult, sessie of behandeling kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij annulering binnen 24 uur behoudt Zuiver Licht zich het recht om de kosten van de afspraak, sessie, consult of behandeling in rekening te brengen.

Een consult, sessie, behandeling of andere vorm van dienstverlening van Zuiver Licht kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Zuiver Licht zal dan ook nooit advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog.

De consulten, sessies, behandelingen of andere activiteiten binnen Zuiver Licht geven geen garantie voor verbetering. U neemt deel aan een consult, sessie of behandeling op basis van uw vrije wil. U kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling. Zuiver Licht is ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een behandeling of iedere andere activiteit van Zuiver Licht. De aansprakelijkheid van Zuiver Licht voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is ten allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de behandeling, het consult of de sessie.

2. Cursussen/ Trainingen/ Workshops/ Individuele Coachingstrajecten

Als u zich aanmeldt voor één van de trainingen, cursussen, workshops of individuele coachingstrajecten van Zuiver Licht, dan is er op dat moment een bindende overeenkomst tot stand gekomen. Als u afziet van deelname aan één van de trainingen, cursussen, workshops of individuele coachingstrajecten waarvoor u zich heeft aangemeld, dan dient u dit binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum bij Zuiver Licht aan te geven. Dit kan zowel per mail als telefonisch.

Bij annulering van uw aanmelding voor één van de trainingen, cursussen, workshops en individuele coachingstrajecten brengt Zuiver Licht 10% van het totaalbedrag van de training, cursus, workshop en individueel coachingstraject als administratiekosten bij u in rekening. Als u al een bedrag heeft betaald, dan zal Zuiver Licht het restant binnen 14 dagen aan u terugbetalen.

Als u aangeeft dat u een individueel coachingstraject of individuele cursus/training/workshop waarvoor u zich heeft opgegeven, op de afgesproken datum niet kan volgen of aanwezig zou kunnen zijn, dan kunnen we dit voor u doorschuiven naar een andere datum. Als u zich heeft aangemeld voor één van de trainingen, cursussen, workshops of individueel coachingstrajecten van Zuiver Licht, dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus geheel te zijn voldaan. Als u in termijnen wilt betalen, dan kunt u dit aangeven bij aanmelding van de cursus/het traject. Zuiver Licht zal u dan verder informeren over de gang van zaken.

3. Disclaimer

De inhoud van de website van Zuiver Licht www.zuiver-licht.nl is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zuiver Licht is niet aansprakelijk voor enige schade die het direct of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

4. Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies, trainingen en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijk informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Zuiver Licht van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Zuiver Licht verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zuiver Licht verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Zuiver Licht verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

© Zuiver Licht 2020