Algemene Voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, deelnames, consulten, sessies, behandelingen, cursussen, trainingen, programma’s, workshops en individuele coachingstrajecten binnen de praktijk van Zuiver Licht. Als je een afspraak, een consult, een sessie, een behandeling aangaat of deelneemt aan een training, programma, cursus, workshop en individueel coachingstraject binnen de praktijk van Zuiver Licht, dan ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

1. Een consult/sessie/behandeling

Een consult/sessie/traject is alleen mogelijk op afspraak. De kosten voor een consult, sessie of traject staan vermeld op de website van Zuiver Licht.

Nadat er een afspraak is gemaakt voor een consult, sessie of traject dien je voordat deze plaatsvindt het te betalen bedrag over te maken op het rekeningnummer van Zuiver Licht.

Gemaakte afspraken dienen ten minste 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden. Indien een afspraak binnen 24 uur voor aanvang van het gesprek/de sessie/de bijeenkomst wordt geannuleerd brengt Zuiver Licht de afgesproken sessie in rekening.

Een consult, sessie, behandeling of andere vorm van dienstverlening van Zuiver Licht kan niet worden gezien als vervanging van de reguliere geneeskunst. Zuiver Licht zal dan ook nooit advies geven over medische zaken, medicijnen of behandelingen bij een reguliere arts of psycholoog. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om bijzonderheden over lichamelijke en/of geestelijke gezondheid te vermelden bij aanmelding. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. In geval van twijfel is het raadzaam om een specialist (dokter, (huis) arts, etc.) te raadplegen. Bij twijfel of gegronde reden kan iemand een sessie, training, coachingstraject of andere vorm van dienstverlening ontzegd worden.

De consulten, sessies, behandelingen of andere activiteiten binnen Zuiver Licht geven geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan een consult, sessie, programma of behandeling op basis van je vrije wil. Je kunt geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies, de begeleiding of de behandeling.

Zuiver Licht is ten alle tijden niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan een consult, een sessie, een programma, een behandeling of iedere andere activiteit van Zuiver Licht. De aansprakelijkheid van Zuiver Licht voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van één behandeling, consult of sessie. Bij deelname aan een programma, training of traject betekent dit dus dat er maximaal één sessie vergoed kan worden.

 

2. Cursussen/ Trainingen/ Programma’s/ Workshops/ Individuele Coachingstrajecten

Als je je hebt aangemeld voor één van de trainingen, cursussen, programma’s, workshops of individuele coachingstrajecten van Zuiver Licht, dan dient het totaal verschuldigde bedrag voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Als je in termijnen wilt betalen, dan kun je dit aangeven bij aanmelding van de cursus/het traject of het programma. Barbara zal je dan verder informeren over de gang van zaken.

 

3. Temple of Light Activation 4-4-2022

Deze Kosmische Hart Licht-Activatie heb ik op 4-4-2022 online gegeven aan een groep mensen en is nu te koop via mijn website. Wanneer je deze aanschaft, kun je de opname zo vaak beluisteren als je wilt. Na aanschaf van de activatie is teruggave van (een gedeelte van) het aankoopbedrag niet mogelijk.

 

3. Nieuwsbrief (Lichtmail)

Wanneer je je aanmeldt/inschrijft voor een podcast, meditatie, licht-activatie of een sessie, kom je automatisch op de Lichtmail-lijst van Zuiver Licht te staan. In elke mail staat de mogelijkheid je hiervoor af te melden.

 

4. Disclaimer

De inhoud van de website van Zuiver Licht www.zuiver-licht.nl is met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Zuiver Licht is niet aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

 

5. Wet bescherming persoonsgegevens

Alles wat besproken wordt tijdens consulten, sessies, trainingen en behandelingen is en blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Bij de uitvoering van alle activiteiten is de bescherming van uw persoonsgegevens voor Zuiver Licht van het grootste belang. Uw persoonsgegevens worden daarom met uiterste zorg behandeld. Zuiver Licht verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Zuiver Licht verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze niet aan derden ter beschikking stellen. Ook alle overige informatie die u aan Zuiver Licht verstrekt wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal nimmer aan derden beschikbaar worden gesteld.

© Zuiver Licht 2022