Affirmaties/EFT

Ons lichaam, onze geest, gedachten en emoties bestaan allemaal uit energie met een eigen trillingsfrequentie. Al die elementen bij elkaar bepalen je persoonlijke trilling. Emoties als woede en jaloezie bijvoorbeeld hebben een laag trillingsgetal, terwijl liefde en dankbaarheid een hoge trillingsfrequentie hebben. Jouw persoonlijke trillingsfrequentie trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Als je trillingsgetal laag is, trek je daarom negatieve ervaringen aan. Zo kun je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, bevrijd je jezelf van negatieve vibraties en zul je dus andere energie naar je toetrekken. Het gebruik van affirmaties is een hele effectieve manier om je trilling te verhogen en om datgene wat je wilt ervaren, naar je toe te trekken. Als je de zinnen een aantal keer hardop voor jezelf uitspreekt, zal deze energie effect hebben op jouw energieveld, jouw brein en lichaam.

De invloed van onze gedachten is heel groot. Onze gedachten bepalen hoe we ons voelen, hoe we in het leven staan en hoe we met situaties omgaan. Als we ons dus anders willen gaan voelen en anders met situaties willen omgaan, zullen we in eerste instantie onze gedachten moeten veranderen. Stel: je hebt moeite met een bepaalde situatie of persoon, dan zijn het je steeds terugkerende gedachten over die situatie die maken dat je je voelt zoals je je voelt. Die gedachten en gevoelens zorgen ervoor dat je dezelfde keuzes blijft maken. Diezelfde keuzes maken dat je hetzelfde gedrag blijft gebruiken. Daarmee creëer je steeds opnieuw dezelfde ervaringen en dezelfde gevoelens/emoties.

Om die patronen te kunnen veranderen, zul je eerst bewust moeten worden van het feit dat je dat doet. Vervolgens kun je dat proces met behulp van affirmaties omkeren. Door in plaats van negatieve zinnen, bewust gekozen positieve zinnen, jouw affirmaties, te herhalen (hardop of in gedachten), zullen je gevoelens veranderen en daarmee de energie die je uitstraalt. Hierdoor trek je deze nieuwe energie naar je toe en zul je andere situaties creëren. Deze nieuwe ervaringen bevestigen de gekozen affirmaties en zo zit je in een positieve spiraal. Dit alles wordt opgeslagen in je onderbewuste en op die manier ben je jezelf dus aan het herprogrammeren. We hebben dus veel meer invloed op ons leven dan we zelf denken!

Patronen en overtuigingen

Er kunnen allerlei overtuigingen en patronen in de weg staan die je belemmeren vanuit je kracht te leven. Sommige patronen kunnen generaties lang in familielijnen blijven hangen. Als deze patronen een blokkade voor je vormen, is het goed deze op te ruimen. De overtuigingen die je over jezelf, anderen en de wereld hebt, bepalen jouw werkelijkheid en de energie die je uitzendt. Door de universele wet van de aantrekkingskracht, zal alle energie die je uitzendt (al je gedachten, woorden en handelingen) automatisch soortgelijke energie aantrekken. Op die manier kun je steeds bevestigd worden in de overtuigingen die je hebt, terwijl deze misschien allang niet meer kloppen. Je bewust worden van de oorsprong van een overtuiging, zorgt ervoor dat je andere keuzes kunt maken en dus andere energie gaat uitstralen. Hierdoor zul je automatisch deze nieuwe energie naar je toe trekken. Het is belangrijk dat je de gevoelens en emoties die gepaard gaan met het bewust worden en het loslaten van je overtuigingen, de ruimte geeft. Pas dan kan het oude worden losgelaten en kan er iets nieuws voor in de plaats komen.

Ik kan je hierbij helpen. Door mijn sterk ontwikkelde intuïtie zal ik snel tot de kern van jouw blokkade(s) komen en zul je in korte tijd d.m.v. verschillende oefeningen, methodes en technieken grote stappen vooruit maken. De adviezen die ik geef, zijn altijd op de persoon afgestemd, want ieder mens is immers uniek. Wat voor de één werkt, kan voor de ander niks of weinig doen. Of zelfs averechts werken. De feedback die krijg van mensen is dat ze al na één gesprek meer rust, balans en vertrouwen in zichzelf ervaren.

Affirmeren is meer dan alleen een gedachtenproces

De valkuil bij affirmeren is denken dat het alleen maar een gedachtenproces is. Dat is het niet. Het verschil tussen werkende en niet-werkende affirmaties zit juist in de gevoelslading en in de emotie die je voelt als je ze gebruikt. Daarom is het belangrijk om affirmaties te kiezen die bij je passen en die je raken. Er kunnen allerlei overtuigingen of gedachten in de weg staan, die ervoor zorgen dat je weerstand voelt bij het uitkiezen of uitspreken van affirmaties. Of die ervoor zorgen dat ze niet werken. In dat geval is het belangrijk om een affirmatie te kiezen die deze onderliggende overtuigingen opruimt. Daar kan ik je bij helpen.

EFT (Emotional Freedom Techniques)

Om het uitspreken van affirmaties extra kracht bij te zetten, is het mogelijk om tijdens het uitspreken van de woorden/zinnen op (meridiaan)punten op je gezicht en romp te kloppen. Op deze manier is het mogelijk om emoties, herinneringen en overtuigingen die je hebt opgeslagen in je lichaam letterlijk los te laten. EFT is een effectieve methode die steeds meer belangstelling krijgt vanwege de goede resultaten bij stress gerelateerde klachten. De techniek is toe te passen bij emotionele of psychologische problemen, zoals angst en fobieën, somberheid en depressie, lichamelijke klachten, leerproblemen en nog veel meer. Als je weet welke affirmaties je wil gaan gebruiken, kun je EFT eenvoudig zelf toepassen.

Affirmaties bij Zuiver Licht

Wil je weten welke affirmaties specifiek bij jou passen? Ik gebruik een affirmatie-kaartendeck waar hele krachtige uitspraken op staan. Ik stem me af op jouw energie en zal de kaarten trekken die hierbij naar voren komen. De affirmaties die je van mij krijgt, zijn dus afgestemd op jou persoonlijk. Mocht je daarnaast nog andere affirmaties willen gebruiken, dan kunnen we samen kijken welke het beste bij je passen. Het belangrijkste is dat je affirmaties gaat gebruiken die helemaal aansluiten bij jouw energie. Je zult zelf voelen wanneer het de juiste zijn.

Het voordeel van affirmeren en EFT is dat het weinig tijd in beslag neemt en toch in korte tijd heel positieve veranderingen teweeg kan brengen. Als je hier begeleiding bij wil of meer over wil weten, stuur dan een mail naar info@zuiver-licht.nl of laat een bericht achter op het contactformulier.

 

Ik gebruik de kracht van mijn gedachten om mijn leven vorm te geven zoals ik dat wil”