Het aanbod bij Zuiver Licht

Het aanbod van Zuiver Licht is erop gericht nieuwetijdskinderen en -volwassenen begeleiding en ondersteuning te bieden bij hun bewustwording in en omgang met hun gevoeligheid en gaven. Zuiver Licht richt zich ook op ouders van nieuwetijdskinderen door hen meer inzicht, begrip en mogelijkheden aan te reiken om met hun kind om te gaan. Ik stem me af op elk individu afzonderlijk, want elk mens (en kind) is immers uniek. Het doel is om nieuwetijdskinderen en -volwassenen hun eigenschappen te leren waarderen, zodat ze er hun kracht van kunnen maken. Ik bied verschillende manieren aan om dit te doen, onder meer door middel van gesprekken, bewustwordings/inzichtgevende oefeningen en technieken, visualisaties en het aanreiken van mijn eigen kennis en ervaring. Ter ondersteuning kan ik hierbij orakel/inzichtkaarten gebruiken.

Sommige nieuwetijdskinderen (en ook volwassenen) krijgen al op heel jonge leeftijd medicijnen voorgeschreven om hun gedrag en gevoeligheid te onderdrukken. Ik denk niet dat dit een oplossing is en vind het belangrijk om deze kinderen (en hun ouders) alternatieve mogelijkheden aan te bieden.

Nieuwetijdskinderen/volwassenen hebben technieken nodig om zich even af te sluiten voor het teveel aan indrukken. Ze hebben duidelijkheid, grenzen, respect en uitleg nodig, waardoor ze zichzelf gaan begrijpen en accepteren. En ze hebben – net als alle kinderen – bevestiging nodig, vooral een bevestiging in zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat nieuwetijdskinderen eerst de verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en binnenwereld leren te dragen. En hun grenzen leren te bewaken. Als ze dat lukt, kunnen ze de belangrijke taak verwezenlijken waarvoor ze hier op aarde zijn gekomen.

Neem contact op

nieuwetijdskinderen

Het mooie van de interactie met een nieuwetijdskind, is dat het nooit eenrichtingsverkeer is. In de relatie tussen ouder/begeleider en kind zijn beiden op sommige momenten leraar en op andere momenten leerling. Zo gaat het in alle spiritueel betekenisvolle relaties. Als de relatie tussen kind en ouder/begeleider op zo’n heldere en open manier wordt aangegaan, zijn er veel mogelijkheden om het kind te ondersteunen in zijn of haar ontplooiing.

(Gebruikte bron: Hans Stolp)